Romana       English Français Deutsch Bulgarian Chinese Korean Prezentare
Proceduri
Servicii
Galerie foto
Tarife
Contact  

    INFORMATII PUBLICE

  Referitor la adresa MINISTERULUI SANATATII nr. 192/26.01.2010, cu privire la

  publicarea pe pagina de internet proprie a informatiilor unitatilor sanitare am anexat

  urmatoarele documete:

  - Anunt constituire CONSILIUL DE ETICA la nivelul SBRM

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 29.09.2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli Trim I 2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli FEBRUARIE 2017

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2016

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2015

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2014

  - Bugetul de venituri si cheltuieli 2013

  - Situatii financiare 30.06.2016

  - Situatii financiare 31.12.2016

  - Situatii financiare 31.03.2017

  - Situatii financiare 30.09.2017

  - BILANT 2015

  - BILANT 2014

  - BILANT 2013

  - AUTORIZATII

  - Contractul cu casa de asigurari de sanatate 2013

   - Act aditional casa de asigurari de sanatate 2014

  -  Act aditional casa de asigurari de sanatate 2015

  -  Act aditional casa de asigurari de sanatate 2016

  - Contractele de achiitii publice pe anul 2013

  - Cheltuielile cu serviciile medicale si nemedicale externalizate

  - Informatii cu privire la structura organizatorica a institutiei

       Structura organizatorica

       Organigrama

       Comitet director

   - Declaratii de avere si interese 2012

   - Declaratii de avere si interese 2013

   - Declaratii de avere si interese 2014    

   - Declaratii de avere si interese 2015

   - Declaratii de avere si interese 2016

   - Declaratii de avere si interese 2017

   - Declaratii de avere si interese CF OUG NR. 79/2016 (PARTEA I)

   - Declaratii de avere si interese CF OUG NR. 79/2016 (PARTEA II)

   - Ghid completare declaratie de avere si interese

   - Venituri salariale nete - iunie - decembrie 2010

                                      - ianuarie - decembrie 2011

                                      - ianuarie - decembrie 2012

                                      - ianuarie - decembrie 2013

                                      - ianuarie - decembrie 2014

                                      - ianuarie - decembrie 2015

                                      - ianuarie - decembrie 2016

                                      - ianuarie 2017

                                      - februarie 2017

                                      - martie 2017                         

                                      - aprilie - mai 2017                         

                                      - iunie 2017                         

                                      - iulie-august 2017                         

                                      - Transparenta veniturilor salariale 30 septembrie 2017                         

  - Componenta Consiliului de administratie al Sanatoriului Balnear Mangalia

           26 Iulie 2016

           24 Aprilie 2016

           28 Aprilie 2017

  - Regulament Intern 2012 + Act Aditional nr. 1

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 2

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 3

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 4

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 5

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 6

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 7

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 8

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 9

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 10

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 11

  - Regulament Intern Act Aditional nr. 12

  - Regulament de organizare si functionare Sanatoriul Balnear Mangalia (ROF)

  - Codul de etica al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia

  - Procedura operationala privind incalcarea codului etic

  - Protocol privind internarea pacientilor cu certificat de handicap

 ANUNTURI INTERES PUBLIC

  Anunt concurs Sef serviciu specialitate juridica, Sef serviciu specialitate inginer  Anunt concurs Sef birou economist, Baies Pavilion A, Ingrijitoare Pavilion B  Anunt concurs registrator medical debutant si muncitor necalificat bloc alimentar

       -Rezultate analiza dosare registrator medical debutant si muncitor necalificat bloc alimentar

       -Rezultate proba scrisa registrator medical debutant

       -Rezultate finale muncitor necalificat bloc alimentar

       -Rezultate finale registrator medical debutant  Anunt concurs medic primar RMFB la Ambulatoriu de specialitate, medic specialist radiologie si imagistica medicala, medic specialist epidemiolog la Compartiment de prevenire a infectiilor   

    Documentele sunt in format .doc (Ms Office Word) / .pdf (Adobe Reader) sau sunt

    arhivate cu WinRAR.

 

 

SITUATII 2016

 

- NR. PACIENTI: 11.430

- NR. EXAMENE PARACLINICE: 12.122

- NR. CONSULTATII: 27.741

- NR. PROCEDURI BFT SI DE RECUPERARE MEDICALA: 312.698

 

 

         PLAN DE MANAGEMENT           2014-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Sanatoriul Balnear Mangalia    
All rights reserved ®