Aveți o întrebare?

office@balnear.net

Informații

0749 123 110

Politica de confidențialitate

AcasaPolitica de confidențialitate

La SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA luăm în serios protecția vieții private a persoanelor cărora le oferim servicii și cu care suntem parteneri la orice nivel. Din acest motiv, respectăm strict următoarea politică de confidențialitate, care asigură nivelul ridicat al serviciilor oferite și respectă strict cadrul legal aplicabil și în special dispozițiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt colectate și menținute pentru timpul necesar, în scopuri specificate, explicite și legale, prelucrate într-un mod legal, corect și transparent întotdeauna în conformitate cu cadrul legal aplicabil, păstrându-și, de asemenea, integritatea și confidențialitatea. Aceste date sunt în orice moment relevante și nu depășesc cele cerute în scopurile de mai sus și trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate.

Date cu caracter personal

Informațiile personale înseamnă orice informații, fie ele pe hârtie sau electronice, referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este cea a cărei identitate poate fi verificată, direct sau indirect, în special prin referire la o identitate precum nume, CNP, ID, adrese fizice și de e-mail, numere fixe și telefoane mobile, destinatari SMS / MMS, bancă / detaliile cardului de debit / credit, a echipamentului sau a ID-urilor terminalului - computer - smartphone - tabletă, istoricul căutării dvs. pe internet (fișiere jurnal, cookie-uri etc.) și orice alte informații ce permit identificarea unică a unei persoane fizice, dar și în concordanță cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GGD 2016/679), a legislației românești aplicabile și a deciziilor Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt considerate date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenență la sindicat și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, a datelor referitoare la sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informațiile necesare pentru a oferi servicii medicale, pentru a ne gestiona personalul și pentru a sprijini operațiunile noastre, și anume:

 • De la pacienți, reprezentanți legali, rude: nume, adresă, ID, CNP. De la pacienți colectăm și informațiile necesare în condițiile legii pentru admiterea lor (notă de trimitere Casa de Pensie, note medic de familie, card de sănătate, atestări), care conțin informații despre starea de sănătate. Mai mult, informații suplimentare de sănătate pot fi colectate în timpul tratamentului, cum ar fi imagini cu raze X, etc. Aceste informații sunt colectate de la persoanele vizate. Aceste informații sunt necesare pentru furnizarea de servicii medicale. Dacă furnizarea datelor necesare serviciului medical este refuzată, aceasta determină incapacitatea înscrierii în sistemul de sănătate din România și furnizarea serviciilor medicale.
 • De la candidați și angajați, colectăm datele necesare angajării: nume, adresă, telefon, informații de identitate, certificate de naștere și căsătorie, apt pentru muncă, CV-uri, certificări de calificare profesională, etc. Aceste date sunt necesare în conformitate cu legislația română pentru angajarea lor.
 • De la furnizori / furnizori de servicii / subcontractanți, informațiile necesare pentru a contacta, contracta și efectua tranzacții comerciale. Aceste date sunt necesare prin lege pentru furnizarea de materiale și servicii.
 • De la vizitatorii site-ului web colectăm: Nume, Prenume Telefon, E-mail, Mesaje, Cookies, Adrese IP. Aceste date sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii site-ului nostru web.
 • Date necesare pentru funcționarea internă a Organizației, asigurând calitatea serviciilor noastre și în scopuri de cercetare / statistici.
 • Date personale conținute în formularele de reclamație.

Cum folosim informațiile dvs.

Informațiile colectate de la pacienți sunt utilizate pentru rezervare, check-in și internare, precum și examene și tratamente medicale (redactarea fișelor de observație, fișele medicale, rețetele medicale, taxe de spitalizare, etc.). Tratamentul SPA și terapii, precum și pentru rapoarte periodice la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Departamentul de Sănătate Publică, CNAS, Ministerul Sănătății, etc. În plus, putem folosi informații pentru educație și cercetare medicală, implicând prelucrarea statistică a datelor cu caracter personal de către FOCG.

Informațiile pe care le colectăm de la angajați sunt utilizate strict pentru evaluarea candidaților, managementul personalului, instruire și salarizare. Informațiile pe care le colectăm de la furnizori / furnizori de servicii / subcontractanți sunt utilizate pentru contactarea și furnizarea de materiale și servicii. Informațiile pe care le colectăm de pe site-ul web sunt necesare în scopul contactului și al gestionării site-urilor web. O politică specială pentru cookie-uri există pe site-ul nostru web (www.balnear.net).

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA poate prelucra datele cu caracter personal dacă această prelucrare este necesară pentru cel puțin una dintre următoarele baze legale, și anume:

 • să execute contractul dintre noi sau să luăm măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului, sau
 • pentru a-și respecta obligația legală, sau
 • în scopul intereselor sale legitime, sau
 • când v-ați dat consimțământul, sau
 • pentru a vă proteja interesele vitale, sau
 • să îndeplinească o sarcină îndeplinită în interes public, sau
 • exercitarea drepturilor și obligațiilor în temeiul legislației privind securitatea socială,
 • să stabilească, să exercite sau să susțină pretenții legale sau când instanțele acționează în jurisdicția lor, sau
 • în scopuri de medicină preventivă sau de muncă, de diagnostic medical, de asistență medicală sau de tratament sau de gestionare a sistemelor de sănătate.

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA nu utilizează luarea de decizii sau profilarea automată.

Cum împărtășim informațiile dvs. personale

Informațiile personale descrise mai sus sunt comunicate în cadrul departamentelor SANATORIULUI BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA în scopuri medicale și manageriale.

Nu se transferă date în afara UE sau a României.

Datele cu caracter personal ale pacienților pot fi transferate către autorități și în special către Casa de Asigurări de Sănătate, Departamentul de Sănătate Publică, CNAS, Ministerul Sănătății, etc. De asemenea, pot fi incluși destinatarii datelor personale prevăzute de legislație cu privire la anumite situații (de exemplu, situații speciale epidemiologice, situații climatologice speciale, rapoarte către CAS (Casa de Asigurări de Sănătate) - dacă sunt solicitate de Organele de Cercetare Penală în curs, la cererea instanțelor, Poliției, Parchetului etc., dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens, la solicitarea Colegiului Medicilor, laboratoare de anatomie patologică în scopuri medicale stricte etc.).

În plus, informațiile personale ale pacienților pot fi trimise medicilor de familie pentru clarificări și sfaturi suplimentare și spitale în caz de incidente urgente și alte unități de ambulatoriu.

Datele cu caracter personal ale angajaților pot fi accesate de membrii Comisiilor de Evaluare, subcontractanți autorizati, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și inspecția Muncii, precum și alte Autorități.

Toate datele de mai sus sunt prelucrate de procesatori cu privire la întreținerea sistemelor informatice, arhivare și audit intern, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 pentru procesatori.

Modul de stocare a informațiilor

Informațiile sunt stocate în fișiere și documente fizice, precum și în baze de date și fișiere electronice. Perioada de păstrare pe categorii de date este definită de Legislația română și deciziile interne.

În general, fișierele pacienților sunt păstrate timp de un (1) an intern și timp de cincizeci (50) de ani în arhivă. În special, copiile de rezervă ale bazei de date sunt stocate timp de zece (10) ani, informațiile despre candidații neangajați sunt stocate timp de cinci (5) ani, în timp ce datele personale ale angajaților care au incetat relatiile cu institutia sunt arhivate timp de cincizeci (50) de ani.

Cum sunt protejate informațiile

Luăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt transferate, stocate și prelucrate, în conformitate cu standardele și procedurile de securitate și în conformitate cu termenii acestei Politici și cu legile în vigoare privind Protecția Datelor.

La SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA recunoaștem importanța protejării confidențialității tuturor informațiilor dvs. personale. În acest scop, avem politici de securitate adecvate și utilizăm instrumentele tehnice și operaționale adecvate, acolo unde este posibil, cum ar fi criptarea datelor, utilizarea firewall-urilor, nivelurile de acces, personalul autorizat, instruirea personalului, audituri periodice, respectarea standardelor internaționale de securitate și conformitatea operațională.

Orice afiliat cu acces la informațiile de mai sus îl folosește exclusiv în scopurile legale declarate.

Drepturile persoanei vizate

Legea privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă următoarele drepturi, pe care le puteți exercita, în principiu, gratuit și în conformitate cu cadrul legal:

 • Dreptul de acces, care este de a fi informat despre ce date au fost colectate, prelucrate de către sanatoriu, originea lor, scopurile și baza legală a prelucrării, orice destinatari sau categorii de destinatari de date cu caracter personal, în special țări terțe și de perioada de păstrare.
 • Dreptul de a corecta orice date cu caracter personal inexacte pentru ca acestea să fie corecte prin trimiterea către sanatoriu a unei declarații cu datele dvs. personale exacte.
 • Dreptul de a completa datele personale care lipsesc completând prin transmiterea către sanatoriu a unei declarații cu datele dvs. personale complete.
 • Dreptul de a șterge datele dvs. personale în următoarele cazuri:
  1. atunci când datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
  2. când vă revocați consimțământul asupra căruia au fost prelucrate datele dvs. personale și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare;
  3. când datele dvs. personale au fost prelucrate fără baza legală necesară, legea impune să ștergeți informațiile dvs. personale;
  4. când informațiile personale ale unui copil au fost colectate prin furnizarea de servicii ale societății informaționale, cu acordul sau consimțământul copilului fiind furnizat sau aprobat de persoana care are responsabilitatea parentală a copilului.
 • Dreptul de a restricționa procesarea datelor dvs. personale în următoarele cazuri:
  1. Pune la îndoială exactitatea datelor dvs. personale și până când sanatoriul verifică exactitatea acestora,
  2. Atunci când, în loc să ștergeți, solicitați o restricție la prelucrarea datelor dvs. personale,
  3. Atunci când sanatoriul nu mai are nevoie de datele dvs. personale în scopuri de prelucrare, dar aceste date cu caracter personal sunt solicitate de dvs. pentru a stabili, exercita sau susține revendicări legale.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor tale, cu excepția cazului în care există motive convingătoare și legitime de prelucrare care îți depășesc interesele, drepturile și libertățile sau fundația, exercitarea sau susținerea revendicărilor legale ale sanatoriului,
 • Dreptul la portabilitate, adică să primești și să transmiți unui alt operator datele personale pe care le-ai furnizat sanatoriului într-un format adecvat, cu condiția ca datele tale personale să fi fost prelucrate cu acordul tău sau să fie necesare pentru executarea contractului nostru,
 • Dreptul de a revoca oricând consimțământul (fără efect retroactiv) pe care l-ați furnizat pentru o chestiune referitoare la protecția datelor simple și personale de sănătate.

Aceste drepturi pot fi restricționate printr-o obligație de a aplica o altă lege, cum ar fi atunci când solicitați ștergerea datelor, iar noi trebuie să le menținem prin lege.

Pentru toate cele de mai sus și pentru a răspunde oricăror întrebări cu privire la legislația aplicabilă privind datele cu caracter personal, puteți contacta Organizația noastră după cum urmează:
Prin e-mail la: dpo@balnear.net
Prin scrisoare către Responsabil cu Protecția Datelor, e-mail: dpo@balnear.net

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA va răspunde la cererea dvs. gratuit, fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii, cu excepția cazurilor excepționale, astfel încât termenul menționat mai sus poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii sau de numărul de solicitări. Compania vă va informa despre orice prelungire în termen de o lună de la primirea solicitării, precum și despre motivele întârzierii.

Dacă solicitarea dvs. nu poate fi satisfăcută, SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA vă va informa fără întârziere și în termen de o lună de la primirea solicitării, despre motivele relevante și despre posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor și dreptul dvs. de a face apel la competența autoritățile judiciare.

În cazul în care Organizația consideră că este vădit nefondată sau excesivă, aceasta poate percepe o taxă rezonabilă și proporțională, luând în considerare costurile administrative pentru satisfacerea acesteia sau refuzând să-ți continue creanța.

Dacă credeți că drepturile dvs. cu privire la Protecția Datelor dvs. Personale sunt încălcate, vă puteți păstra dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania,Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa Ministerului Sănătăţii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia.

De asemenea, aveți dreptul de a face apel la autoritățile judiciare competente pentru protecția datelor dvs. personale.

Detalii de identitate și de contact ale DPO

tel. 0747 339 373, e-mail: dpo@balnear.net

Actualizări ale Politicii de confidențialitate

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA poate actualiza această politică. Vă vom anunța despre modificări semnificative prin plasarea unei notificări vizibile pe site-ul nostru web.

Vezi: Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de SBRM

Vă așteptăm la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia

Ne puteți contacta pentru întrebări sau nelămuriri la numărul de telefon